صحت


  • گارانتی محصول MD فقط برای محصولاتی اعمال می شود که مستقیماً از آن خریداری می شوند https://www.md-factor.com/.
  • گارانتی MD برای همه محصولات آرایشی ما و پیشنهادات ضمانت بازگشت وجه برای MD Nutri Hair، برای محصولاتی که توسط فروشندگان غیرمجاز دیگر از فروشگاه ها و وب سایت های دیگر خریداری می شوند، اعمال نمی شود.
  • لطفاً سایر فروشندگان غیرمجاز را توسط تماس با ما.